NİTİNOL TRAKEAL STENTLER

NİTİNOL TAMAMI SİLİKON KAPLI DÜZ STENT


NİTİNOL TAMAMI SİLİKON KAPLI Y STENT


NİTİNOL TAMAMI SİLİKON KAPLI J STENT