STENT ENDİKASYONLARI

Stent Endikasyonları

 • Benign Endikasyonlar
 • Post-entübasyon stenozu
 • Sistemik hastalıklar (Infiltratif hastalıklar, Vaskülit TB, tekrarlayıcı polikondrit)
 • Trakeobronkomalazi
 • Post-anastomozlar (Akciğer transplantasyonu,akciğer rezeksiyonu)
 • Dış yapılardan bası (Damarsal veya mediastinal)
 • Kaynaklar

 • Carden K, et al., Chest 2005; 127: 984 .Chhajed P, et al.,Respirology 2003; 8: 59

 • Dumon JF, et al., Journal of Bronchology 1996; 3: 6 .Low S, et al., ERJ 2004; 24:345
 • Puma F, et al., Jn of Thoracic and Cardiovascular Surg 2000; 120: 1064
 • Malign Endikasyonlar
 • Endobronşiyal tümör( tümör temizliğinin yetersiz oluşu,tedaviye rağmen relaps, lokal relapsın yüksek ihtimal oluşu)
 • Bronş, özefagus veya baş-boyun tümörleri nedeniyle dıştan bası
 • Mediastinal lenf bezlerinden dolayı dıştan bası
 • Malign fistül (Ör: trakeo-özefageal fistül) Trakeobronşiyal stentler
 • Pnömonektomi sonrası oluşabilecek füstüller
 • Kaynaklar

 • Chan K, et al., Chest 2002; 122: 1069 .Dumon JF, et al., Journal of Bronchology 1996; 3: 6
 • Dutau H, et al., Chest 2004; 126:951 .Lemaire A, et al., Annals of Thoracic Surgery 2005; 80: 434