STENT KOMPLİKASYONLARI

 • İşlem Komplikasyonları
 • Hava yolu obstrüksiyonu
 • Malpozisyon
 • Trakeobronşial perforasyon
 • Mediastinal amfizem
 • Pnömotoraks
 • Kısa Dönem Komplikasyonları
 • Migrasyon
 • • Sekresyon retansiyonu
 • • Öksürük, enfeksiyon
 • Uzun Dönem Komplikasyonları
 • Sekresyon retansiyonu
 • Granülasyon dokusu
 • Ağız kokusu
 • Stent kırılması
 • Solunum enfeksiyonları