STENTLER HAKKINDA

Akciğerde ana hava yolu ve sağ-sol ana bronşlara takılan trakeal silikon ve Nitinol Stent grupları vardır. Trakeal Silikon ve Nitinol Stentler hastaların daha rahat nefes alıp vermesini sağlayan hayati öneme haiz özel protez stentlerdir. Hastaların endikasyonlarına göre en uygun stent tipi belirlenir. Bazı durumlarda hastaya özel stent üretimi de yapılabilir.

Nitinol stentler nikel ve titanyum alaşımından üretilip silikon veya poliüretan ile tamamı kaplanır. İnsan vücudunda uzun dönemli implante edilebilir özelliktedir.(2 yıl) Kendiliğinden genişleyen özelliğe sahiptir ve dış basılara dayanıklıdır. Silikon ile kaplı olması stent lümenine doğru doku gelişimini önler. Tamamı kaplı olmasından dolayı kolayca çıkartılabilir. Rijit bronkoskopi veya flexble bronkoskopi sistemi ile yerleştirilebilir.

Silikon stentler Kaplı silikondan imal edilmiştir; üzerinde migrasyonu önlemek amacıyla küçük çıkıntılar bulunmaktadır.İnsan vücudunda uzun dönemli implante edilebilir özelliktedir. Silikon stentlerin yerleştirilmesi genel anestezi ve rijit bronkoskopi gerektirir Silikon stentler işlem sırasında darlığın uzunluğuna göre istenilen boyda kesilebilir, sağlam bronşun havalanması için pencere açılabilir. Stent yerleştirildiğinde tekrar pozisyon verilebilir veya rijit forseps ile kolaylıkla çıkarılabilir.